skip to Main Content

EQUIP 40 D’ESTIMULACIÓ DE PETITA INFÀNCIA SCCL

Som una cooperativa d’iniciativa social creada a l’any 1986.
La cooperativa gestiona el Centre de Desenvolupament infantil i Atenció Precoç (CDIAP), servei públic del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya.
També gestiona el centre privat Avança, situat a Molins de Rei, on atenem infants, adolescents i adults.

EQUIP 40 D’ESTIMULACIÓ DE PETITA INFÀNCIA SCCL

Carretera Laureà Miró, número 359-361. Sant Feliu de Llobregat
936 856 272
consellrector@equip40.cat
equip40.com

Forma jurídica

Cooperativa sense ànim de lucre

Vincle amb l'Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat

Hem participat amb formacions, Hem participat en assessoraments

Bones pràctiques


Gestió i organització interna

Impacte


Social

Pràctiques transformadores


Qualitat del treball

Back To Top