skip to Main Content

DELTACOOP SCCL

DELTACOOP SCCL és una Cooperativa de treball associat, d’iniciativa social i sense afany de lucre amb més de 22 anys de trajectòria professional gestionant serveis d’atenció a la infància i a les famílies.

MISSIÓ: ser una gestora integral de serveis destinats a la millora de les condicions de vida dels infants, adolescents i les seves famílies.

VALORS: l’autoresponsabilitat, la democràcia, la igualtat, l’equitat, la solidaritat, l’honestedat, la transparència, la responsabilitat i la vocació social.

VISIÓ: arribar a ser una entitat referencial en l’atenció a la infància i la família a Catalunya, seguint sempre els nostres principis d’actuació:

  • La gestió cooperativa i democràtica de l’organització.
  • L’aposta per la qualitat total.
  • El compromís amb el nostre entorn.
  • Les persones, l’actiu més important de la nostra Organització

Cures i serveis a les persones
CDIAP DELTA: Des de la Cooperativa gestionem 4 Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç fruit d’una concertació pública amb Departament de Treball, Afers Socials i Famílies dirigits a les poblacions de Viladecans, Gavà, Castelldefels i Begues.

DELTA LA SALETA: Gestionem el Centre d’Atenció Especialitzada la Saleta situada a l’Escola Bressol Municipal Ca n’Aimeric de Castelldefels. Aquest consisteix en una aula d’atenció especialitzada que atén a infants de 0 a 4 anys que pateixen una pluridiscapacitat o greu discapacitat.

DELTA PROINFÀNCIA: Som una de les entitats prestadores del Programa La Caixa per lluitar contra la pobresa infantil tot promovent el model de promoció i desenvolupament integral de la infància en situació de pobresa i vulnerabilitat. Oferim atenció terapèutica individual i familiar, grups de logopèdia i grups de psicomotricitat infantil.

Educació, recerca i divulgació
DELTA FORMACIÓ: Realitzem activitats de formació que les cataloguem en diferents branques en funció de la població a qui va dirigida, famílies o professionals. Aquestes tenen diferents formats: Màster i Postgrau en Atenció Precoç, xerrades, tallers a mida i formacions en emprenedoria social.

DELTACOOP SCCL

Carrer Santiago Rusiñol Prats, 6 Local 4, 08840 Viladecans
936 357 239
deltacdiap@delta.coop
delta.coop

Forma jurídica

Cooperativa sense ànim de lucre

Intercooperació

FCTC, Sectorial, UCCAP, La Confederació (Associació Empresarial Tercer Sector Social)

Vincle amb l'Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat

Som entitat Participant

Bones pràctiques


Col·laboració i intercooperació

Impacte


Social

Pràctiques transformadores


Compromís social i cooperació

Qualitat del treball

Innovació social o dins de l'ESS

Back To Top