skip to Main Content

COOPERATIVA OBRERA DE VIVIENDAS SCCL

La COV és una cooperativa d’habitatge, fundada l’any 1962. Va oferir l’accés a un habitatge digne a més de 1000 famílies treballadores.
Tenim una aposta clara per la continuïtat, la innovació i la intercooperació, oferim habitatge de lloguer assequible, estable i cooperatiu i serveis de gestió a les comunitats de propietaris.

Habitatge i gestió de l’entorn
Oferim habitatge de lloguer assequible, estable i cooperatiu per a les persones sòcies i les seves famílies i estem en procés de construcció d’habitatge de lloguer de protecció oficial que serà gestionat per “PRAT ESPAIS”. Oferim el lloguer de locals comercials.

COOPERATIVA OBRERA DE VIVIENDAS SCCL

Pl. Ramon Roigé i Badia, 3. 08820 El Prat de Llobregat
933 791 400
cov@cov.coop
cov.coop

Forma jurídica

Cooperativa sense ànim de lucre

Intercooperació

Federació de Cooperatives d'Habitatge

Vincle amb l'Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat

Som entitat Promotora, Hem participat amb formacions, Hem participat en assessoraments

Bones pràctiques


Col·laboració i intercooperació

Impacte


Social

Pràctiques transformadores


Economia i política de lucre

Equitat i democràcia

Sostenibilitat ambiental

Compromís social i cooperació

Qualitat del treball

Back To Top