skip to Main Content

COMUNITAT MINERA OLESANA SCCL

La Comunitat Minera Olesana, és la cooperativa de l’aigua. Fundada el 1868 i sent cooperativa des de 1992 té com a objectiu fer l’abastamanent integral d’aigua potable al municipi d’Olesa de Montserrat. En cada moment, s’han aplicat la tecnologia i els mitjans per assegurar la qualitat sanitària de l’aigua. La CMO té prop d’11.000 socis

Altres i/o observacions
Subministrament d’Aigua potable: Domèstic; Comercial – Industrial; Públic; Agrícola

COMUNITAT MINERA OLESANA SCCL

Carrer dels Arbres, 42. Olesa de Montserrat
Oficines: 937781899 | Serv. 24 h: 937780295
correu@cmineraolesana.cat
qualitat@cmineraolesana.cat
cmineraolesana.cat

Forma jurídica

Cooperativa sense ànim de lucre

Intercooperació

Federacions

Vincle amb l'Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat

Hem participat en assessoraments

Bones pràctiques


Col·laboració i intercooperació

Impacte


Mediambiental

Pràctiques transformadores


Compromís social i cooperació

Back To Top