skip to Main Content
Empresa i Treball obre Habitatcoop, la convocatòria d’ajuts al foment de les cooperatives d’habitatge en cessió d’ús
Ajuts i subvencions | Notícies

Enguany, el Departament hi destina 2 milions d’euros a aquest programa, el que implica un increment de 670.000 respecte el de l’any passat. Amb aquesta iniciativa, Empresa i Treball tracta de donar resposta a un sector que reclama especial atenció i oferir una alternativa als principals sistemes de provisió enfocats a la compravenda i al lloguer.

Principals dades de la convocatòria de subvencions

Entitats beneficiàries

  1. Cooperatives d’habitatge que portin a terme promocions d’habitatges en cessió d’ús.

Quantia de la subvenció

  1. 2.000.000 euros de pressupost.
  2. 5.000 euros per soci/sòcia usuari o unitat de convivència, amb el límit de 125.000 euros.

Despeses subvencionables

  1. Despeses relatives al projecte arquitectònic, de direcció i seguiment de l’obra.
  2. Despeses de l’acompanyament de la incorporació de la unitat de convivència a la cooperativa.
  3. Pla de viabilitat i econòmic del projecte.
  4. Remuneracions del personal que participi en els treballs del projecte.
  5. Despeses indirectes de fins a un màxim del 15%.
  6. El 100% de les despeses de l’informe de l’auditor.

Termini per a la presentació de sol·licituds

  1. Des del 3 de novembre fins el 16 de novembre a les 15h.

Convocatòria i bases.

Back To Top