Eixos d’acció

Eixos d’acció 2017-07-06T09:20:44+00:00
  • Impulsar la creació d’empreses d’Economia Social i Cooperativa, i consolidar les existents.
  • Enfortir la xarxa de l’Economia Social i fomentar els projectes de col·laboració conjunta entre entitats.
  • Oferir formació regular a persones, entitats i institucions sobre l’economia cooperativa, social i solidària.
  • Permetre la continuïtat de negocis i de l’activitat empresarial.
  • Fomentar i promocionar els valors de l’Economia Social.