Fes-te entitat col·laboradora!

Fes-te entitat col·laboradora! 2019-01-30T14:09:45+01:00

VOLS SER ENTITAT COL·LABORADORA DEL NOSTRE ATENEU?

L’Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat el formem 25 entitats  que portem a terme accions i activitats del projecte amb l’objectiu de visibilitzar i impulsar l’economia social, solidària i cooperativa al nostre territori.

A més d’aquestes entitats vinculades directament al programa l’Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat, amb l’objectiu de ser un element de referència al sector i un nexe entre les diferents entitats de la comarca, desenvolupa accions i eines per poder crear una xarxa que serveixi de suport i recurs per a les entitats de l’Economia social i que ajudi a impulsar i consolidar aquest engranatge fomentant els seus valors i facilitant les eines i la intercooperació.

A la nostra xarxa també se sumen 65 entitats col·laboradores, entitats que donen suport a l’Ateneu i que nodreixen la seva raó de ser col·laborant amb la difusió, notícies d’actualitat i promoció de les seves accions.

Amb l’objectiu de visibilitzar els diferents projectes, activitats i entitats de la pròpia xarxa i del sector, l’Ateneu vol oferir el seu suport de formació, consolidació i difusió de les seves activitats.

Aquest any des de l’Ateneu volem fer una forta aposta per impulsar aquesta xarxa d’entitats col·laboradores generant i optimitzant recursos amb accions com trobades, sessions de networking i altres activitats que impliquin directament a les entitats col·laboradores perquè trobin un element enriquidor a part de l’anteriorment esmentat en temes de contactes, comunicació, difusió i coneixement del territori.

 

Per aquest motiu et convidem a formar part de la nostra xarxa fent-te col·laboradora del nostre projecte!

Per fer-ho caldrà que completeu la carta de suport de l’Ateneu Cooperatiu i ens la feu arribar per registre al Consell Comarcal, per enviament electrònic amb signatura digital o a través de la pàgina del Consell Comarcal del Baix Llobregat omplint una instància online.

OMPLE I DESCARREGAT el Formulari Model carta entitats col·laboradores (* ) o contacta amb ateneucooperatiu@elbaixllobregat.cat

(* ) IMPORTANT:
La forma d’enviament ha de ser telemàtica amb signatura electrònica o en el cas d’entitats que no tinguin signatura hauran d’enviar-ho per correu ordinari o entrar-ho per registre directament al Consell Comarcal del Baix Llobregat. 
Les cartes han de ser entrades per registre. Per correu electrònic no les podem registrar. 
Per fer l’entrada de la carta de sol·licitud per registre podeu:
– A través del següent enllaç de tràmits del Consell Comarcal
– A través de EACAT
– lliurar directament al Consell Comarcal del Baix Llobregat: DireccióN-340, km 1249, 08980 Sant Feliu de Llobregat, Barcelona
– per correu administratiu a l’adreça: DireccióN-340, km 1249, 08980 Sant Feliu de Llobregat, Barcelona

Aquesta carta no té cap implicació  més que la voluntat de ser membre de la nostra xarxa i afirmar el suport al nostre projecte