MAPES DE L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA DEL BAIX LLOBREGAT

Amb aquests mapes volem visibilitzar les entitats de l’Economia Social i Solidària de la comarca del Baix Llobregat, les cooperatives, les societats laborals, les fundacions i les associacions.

Aquests mapes recullen gràficament les dades oficials dels Registres de cooperatives, de societats laborals i d’entitats jurídiques. Consultar al Portal de Dades Obertes.

Aquests mapes han estat realitzats per l’Observatori Comarcal del Baix Llobregat.

Les dades són dades registrals. Això implica que l’actualització es fa directament des del Registre, el que comporta que pugui haver-hi entitats desaparegudes que no continuen sortint o noves entitats creades que no apareixen donat que la seva constitució encara no ha estat publicada

Donat el volum de dades els mapes carreguen lentament, haureu d’esperar uns minuts.

COOPERATIVES

SOCIETATS LABORALS

ASSOCIACIONS I FUNDACIONS