skip to Main Content
CREA FEINA PLUS BARCELONA 2023
Ajuts | Ajuts i subvencions

Subvencions per fomentar la contractació.

Van dirigides a empreses de tota l’àrea metropolitana de Barcelona que contractin persones en situació d’atur residents a la ciutat de Barcelona i se’n poden beneficiar fins a un màxim de 10 nous contractes.

El termini per presentar les sol·licituds finalitza el 3 de novembre de 2023.

https://aplicnotes.barcelonactiva.cat/aplic/subvencions/creafeina2023/creafeina2023plus.nsf/Inicio?openform

Compatibles amb qualsevol altra concedida per altres administracions o ens públics o privats, incloent-hi les subvencions municipals atorgades per a altres projectes. Però la suma de les subvencions no pot ser superior al cost de la contractació.

El criteri per determinar l’ordre d’accés a la subvenció, quan sigui necessari, serà l’ordre cronològic de presentació al registre municipal de les instàncies de sol·licitud i fins a l’esgotament de la partida pressupostària assignada al Programa. Una vegada exhaurit el pressupost, la presentació de sol·licituds no donarà cap dret a l’obtenció de l’ajut.

– Joves fins a 29 anys, majors de 45 anys i dones: 5.000€ per contractació.

– Persones en atur de llarga durada (1 any o més): 6.000€ per contractació.

– Persones de col·lectius en risc d’exclusió social: entre 2.000€ i 8.000€ segons jornada contractada.

Les persones contractades han d’estar empadronades a Barcelona.

Més informació i detalls.

Back To Top