skip to Main Content
COOPERATIVES D’HABITATGE: definició, diferències, valors i avantatges.
Notícies

L’habitatge i el context econòmic i social de Catalunya durant l’any 2021 i 2022 ha estat marcat per l’impacte global que ha tingut la crisi sanitària derivada de la COVID-19 i per la guerra Ucranïa-Rússia

Fet que ha incrementat els preus de consum, IPC, fins a xifres històriques des de les darreres dècades. I no només un increment puntual, sinó un increment persistent i intens que afecta Catalunya i Espanya, però també afecta a escala global.

Aquests increments de preus comporta un encariment de les matèries primeres i, per tant, un increment quantificatiu en els habitatges, tant habitatges nous com de segona mà. Així com en els preus dels lloguers i en la butxaca de les famílies.

Segons informe publicat a Gencat al departament d’Economia i Hisenda en l’any 2021 Els preus de l’habitatge de nova construcció han arribat a una mitjana de 2.453,04 euros/m2 i el preu de venda de l’habitatge de segona mà ha arribat a una mitjana de 2.226,34 euros/m2 construït. El lloguer a Catalunya té una mitja de 918,84€/mes. 

Si això li sumem, la precarietat laboral i les elevades xifres d’atur viscudes durant la pandèmia és fa insostenible socioeconòmicament l’accés a un habitatge digne.

Tots aquests factors fan que hi hagi una tendència creixent en el Cooperativisme d’habitatge.

¿Què és Cooperativisme d’habitatge?

 • Són cooperatives d’habitatges les que tenen l’objecte de procurar a preu de cost habitatges, serveis o edificacions complementàries als socis, organitzar-ne l’ús pel que fa als elements comuns, i regular-ne l’administració, la conservació i la millora” (art 112 LcoopC).
 • La cooperativa pot adjudicar i cedir als socis, mitjançant qualsevol títol admès en dret, la plena propietat o el ple ús dels habitatges, els locals o les instal·lacions i les edificacions complementàries. Si en manté la propietat, els estatuts socials han d’establir les normes d’ús i els drets i les obligacions dels socis i de la cooperativa,… (art 123.3 LcoopC).

¿Quines diferències tenen?

Aquest model alternatiu d’accés i tinença a l’habitatge té dues característiques bàsiques que el diferencien d’altres tipus d’habitatge cooperatiu: la propietat col·lectiva i el dret d’ús: 

 • Interès social 
 • Sense afany de lucre.  Impossibilita el lucre individual
 • Integren la iniciativa pública i privada en un mercat no especulatiu

Els habitatges es consideren un bé d’ús i les persones sòcies de la cooperativa poden gaudir-ne indefinidament o per un període molt llarg. Requereix una aportació inicial i el pagament de quotes mensuals que deriven dels costos d’adquisició, manteniment i funcionament del projecte d’habitatge cooperatiu, i no de la situació del mercat immobiliari.

¿Quins són els Valors? 

 • Habitatge assequible
 • Habitatge no especulatiu
 • Suport mutu, cohabitatge i vida comunitària
 • Autogestió, corresponsabilitat i apoderament
 • Arrelament territorial
 • Sostenibilitat, petjada ecològica i eficiència energètica
 • Mercat social

¿Quines són els seus avantatges?

 • Entrada reemborsable
 • Autopromoció. No hi ha intermediaris, baixa costos. 
 • Cost quota < lloguer
 • Quota no lineal, decreixent
 • Aval inversió  Cooperativa
 • Sol públic  sense entrada inicial

Des de Facto SCCL treballen conjuntament amb la COV (Cooperativa Obrera de Vivendas SCCL) i La Rachola SCCL, com a Cercle Habitatge i Serveis Complementaris de l’Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat, oferint acompanyaments, formacions i serveis en tot el que engloba la Cooperativa d’Habitatge. 

Podeu consultar tots els tallers i formacions que publiquem al nostre butlletí i xarxes socials de FACTO https://facto.cat/  i web de l’ateneu http://ateneucoopbll.cat/events/

Si aquest tema us crida l’atenció o esteu interessats a constituir una cooperativa d’habitatge o teniu qualsevol inquietud referent a l’habitatge cooperatiu, us podem ajudar: info@facto.cat

Back To Top