skip to Main Content
Subvencions del Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat
Ajuts i subvencions | Notícies

Convocatòries en curs

1. Ajuts a cooperatives i entitats agràries

Subvencions en règim de concurrència competitiva per a les cooperatives agràries i altres entitats agràries sense finalitat de lucre que actuïn totalment o majoritàriament dins l’àmbit del Parc Agrari del Baix Llobregat per a la millora dels processos de producció, transformació, comercialització i gestió de serveis en el sector agrari. Any 2024.

Data de publicació: 21/03/2024
Butlletí: BOPB.

DESCARREGAR BOPB

Termini presentació sol·licituds: fins al 30 d’abril de 2024

Bases de la convocatòria:
BASES DELS AJUTS

Instància: Sol·licitud de subvenció
Model AC-S-2024
 

Presentació de sol·licituds:

Els ajuts concedits per aquesta convocatòria, s’hauran de destinar a finançar projectes i activitats realitzats entre l’1 de gener de 2024 i el 31 de desembre de 2024.

Les sol·licituds s’han de presentar mitjançant el model normalitzat AC-S-2024 conjuntament amb la documentació exigida a la base 5.

La presentació és telemàtica a la següent adreça de mail: parcagrari@diba.cat.

També es podran presentar en qualsevol dels llocs que preveu l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Més informació.

2. Ajuts a la recuperació dels camps

Subvencions en règim de concurrència competitiva per a la recuperació de camps en l’àmbit del Parc Agrari del Baix Llobregat. Any 2024.

Data de publicació: 21/03/2024

Butlletí: BOPB​ 
DESCARREGAR BOPB

Termini presentació sol·licituds: fins al 30 d’abril de 2024

Bases de la convocatòria:

BASES DELS AJUTS

Instància: Sol·licitud de subvenció

Model ARC-S-2024

Presentació de sol·licituds:

Els ajuts concedits per aquesta convocatòria, s’hauran de destinar a finançar actuacions realitzades entre l’1 de gener de 2024 i el 31 de desembre de 2024.

Les sol·licituds s’han de presentar mitjançant el model normalitzat ARC-S-2024 conjuntament amb la documentació exigida a la base 5. La presentació és telemàtica a la següent adreça de mail: parcagrari@diba.cat.

Les persones físiques poden presentar les seves sol·licituds alternativament de manera telemàtica o presencialment per escrit al Registre del Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat, Parc de Torreblanca, Ctra. N-340 pk 1249, 08980 Sant Feliu de Llobregat, o a la Masia de Can Comas, Camí del Sorral, s/n 08820 El Prat de Llobregat en horari de 8 a 14h. També es podran presentar en qualsevol dels llocs que preveu l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Més informació.

Back To Top