skip to Main Content
Convocatòria de subvencions BruixIT
Ajuts i subvencions

El passat 27 de setembre del present any la Secretaria de Polítiques Digitals i la Secretaria de Treball conjuntament han fet pública la convocatòria de subvencions BruixIT.

L’objectiu és potenciar l’emprenedoria digital liderada per dones, d’una banda, i la innovació tecnològica en el cooperativisme, de l’altra.

Línies i condicions dels projectes objecte de subvenció:

Les línies i els projectes a subvencionar, que preveuen els annexos 2 i 3 de l’Ordre EMT/209/2023, de 8 d’agost, abans esmentada, són els següents:

Línia 1. BruixIT, projectes per a empreses de base tecnològica liderades per dones.

Línia 2. Coop de BruixIT, projectes d’innovació digital i tecnològica.

Termini de presentació de sol·licituds: Del 3 al 24 d’octubre

Més informació, Bases i Annexos.

Back To Top