skip to Main Content
Convocatòria de l’AMB per a la concessió de subvencions per a la selecció d’iniciatives innovadores d’emprenedoria social i/o tecnològica adreçades a generar teixit econòmic amb capacitat d’innovació.
Ajuts i subvencions | Notícies

El Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona va aprovar les Bases generals reguladores, en règim de concurrència competitiva, per a la concessió de subvencions relacionades amb la selecció d’iniciatives innovadores d’emprenedoria social tecnològica, adreçades a generar teixit econòmic amb capacitat d’innovació.

La finalitat genèrica d’aquestes subvencions és l’impuls de l´emprenedoria social i/o tecnològica dirigida a enfortir el teixit econòmic per potenciar la capacitat d’innovació,facilitant l’acompanyament d’una manera tutelada a un màxim de 15 projectes per a engegar-los.

Tanmateix, es proposa connectar el talent emprenedor metropolità, la seva activitat i les seves idees amb la realitat i necessitats de les persones i dels serveis públics, facilitant la cohesió i inclusió social i la incorporació de la perspectiva de gènere mitjançant la creació de llocs de treball en activitats estratègiques en l´àmbit de la innovació tecnològicai/o social com a motor de creixement econòmic. Les candidatures podran estar relacionades amb tres àrees de projectes:

  • Pràctiques d’innovació social.
  • Solucions smart en l’àmbit tecnològic, ambiental, de la salut i qualitat de vida.
  • Tendències tecnològiques emergents en economia circular.

Bases i més inforació.

Back To Top