skip to Main Content
Convocatòria 2023 de subvencions a noves activitats econòmiques i projectes en l’àmbit de l’economia cooperativa, social i solidària (ECSS) de l’AMB
Ajuts i subvencions

Des de l’Agència de Desenvolupament Econòmic de l’AMB han llançat la convocatòria 2023 per a noves activitats econòmiques i projectes en l’àmbit de l’economia cooperativa, social i solidària (en endavant, ECSS), oberta fins el 10 de juliol.

La convocatòria compta amb 100.000€ per a donar suport a la creació de noves activitats econòmiques de l’ECSS (constituïdes igual o posterior 01/01/2022) així com per a donar suport a l’impuls de noves línies de negoci d’entitats de l’ECSS (entitats constituïdes abans 01/01/2022).

Els projectes presentats hauran d’estar relacionats com a mínim amb un dels següents àmbits:

  • La cohesió social, activitats destinades a reduir o eradicar les desigualtats socials
  • La transició verda, activitats destinades a reduir o eliminar les causes del canvi climàtic i/o a la degradació ambiental
  • La digitalització, activitats destinades a facilitar eines i serveis per a la digitalització de l’economia

Podran ser sol·licitants i beneficiàries d’aquesta subvenció les persones físiques o jurídiques que compleixin amb els objectius i requisits de les Bases corresponents i tinguin seu social a un dels municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona. Per tal de garantir l’objectiu d’equilibri territorial en les nostres polítiques, s’estableix una limitació de 5 beneficiaris per municipi. Aquesta convocatòria es regeix per unes noves bases, força similars a les anteriors però amb algun canvi incorporat que caldrà tenir en compte, com per exemple els criteris i la distribució de la puntuació. 

Al següent enllaç podeu consultar tota la informació (Bases, Convocatòria, Tràmit, Annexos).

Back To Top