COVID-19

#SomEssencials

#SomEssencials És evident que l’emergència de la COVID-19 no ha acabat. Ho estem veient des de l’àmbit sanitari i amb tot el que està succeint en aquests últims dies, però també és clar que no ha finalitzat des de l’àmbit social, de fet encara estem molt lluny del pic de l’emergència social. En aquests tres [...]

2020-07-23T08:32:16+02:00 23 juliol, 2020|COVID-19, Notícies|

Procediments per a la tramitació d’ERTO derivats dels rebrots de COVID-19

Procediments per a la tramitació d'ERTO derivats dels rebrots de COVID-19 El Govern de la Generalitat de Catalunya ha habilitat l'autoritat sanitària per adoptar mesures de limitació de l'activitat, el desplaçament de persones i la prestació de serveis bàsics per a la contenció dels brots epidèmics de la pandèmia COVID-19. Per això ha establert noves [...]

2020-07-22T17:54:19+02:00 22 juliol, 2020|COVID-19, Notícies|

Prórroga dels ERTOs fins al setembre

Prorrogats fins al 30 de setembre els Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació Amb l’entrada en vigor del Reial decret llei 24/2020, publicat al BOE núm. 178  de 27 de juny de 2020 COCETA ha fet un document informatiu amb detallades informacions i aclariments. Document de COCETA Al respecte, la Federació de Cooperatives de Treball de [...]

2020-07-01T09:47:49+02:00 30 juny, 2020|COVID-19, Notícies|

Xarxa de municipis per l’economia social i solidària

La XMESS ens comparteix les 40 Bones Pràctiques de l’Economia Social i Solidària dels municipis membres L’equip tècnic de la XMESS ha validat i agrupat en fitxes les 40 propostes fetes arribar pels municipis membres. L’objectiu és facilitar a altres ajuntaments a implementar iniciatives similars de foment i reactivació e l’ESS. Les fitxes donen informació pràctica com els [...]

2020-06-23T09:33:48+02:00 23 juny, 2020|COVID-19, Notícies|

Mesures per a la reactivació econòmica post COVID-19 (actualitzat)

Mesures per a la reactivació econòmica post COVID-19 Des que va decretar-se l'estat d'alarma a causa del COVID-19, des de la Xarxa d'Ateneus Cooperatius (XAC) s'ha treballat per a oferir informació actualitzada sobre les mesures preses amb motiu de la crisi sanitària i social, i les seves conseqüències per als projectes de l'economia solidària, elaborant [...]

2020-06-19T09:24:34+02:00 19 juny, 2020|COVID-19, Notícies|

Instrucció 13/2020 procediments administratius tramitació ERTOS per força major

Instrucció 13/2020 procediments administratius tramitació ERTOS per força major El Secretari General del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, ha emés una instrucció signada amb data 14/06/2020. Aquesta tracta sobre les concrecions dels procediments administratius per la tramitació d'expedients de regulació temporal d'ocupació per força major per tal de fer front a l'impacte econòmic i [...]

2020-06-18T10:26:44+02:00 18 juny, 2020|COVID-19, Notícies|

Mesures per a la reactivació econòmica post COVID-19

Mesures per a la reactivació econòmica post COVID-19 Des que va decretar-se l'estat d'alarma a causa del COVID-19, des de la Xarxa d'Ateneus Cooperatius (XAC) s'ha treballat per a oferir informació actualitzada sobre les mesures preses amb motiu de la crisi sanitària i social, i les seves conseqüències per als projectes de l'economia solidària, elaborant [...]

2020-06-03T09:17:23+02:00 03 juny, 2020|COVID-19, Notícies|

Activitats Educació en el Lleure Estiu 2020. Protocols específics.

Des de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya ens comparteixen les versions finals, aprovades per la Direcció General de Joventut i per el PROCICAT el diumenge passat, dels protocols específics de Colònies, Acampades (inclou rutes i camps de treball) i Casals d'Estiu. L’objectiu és facilitar a les entitats organitzadores de casals, colònies i [...]

2020-05-29T08:25:30+02:00 29 maig, 2020|COVID-19, Notícies|

Nova convocatòria d’iniciatives receptores per al Fons Cooperatiu per l’Emergència Social i Sanitària

Nova convocatòria d’iniciatives receptores per al Fons Cooperatiu per l’Emergència Social i Sanitària El #FonsCooperatiuESS va néixer per demostrar que una altra economia és possible i que ja existeix. Davant el context de crisi social i sanitària provocada per la COVID-19, Economia per la Vida! entenia necessari visibilitzar la solidesa i la capacitat de les [...]

2020-05-27T09:25:19+02:00 27 maig, 2020|COVID-19, Notícies|

Assemblees cooperatives del 2020

Assemblees cooperatives del 2020 La Federació de Cooperatives de Treball ens informa que el termini de celebració de l'assemblea general ordinària d'aprovació de comptes a les cooperatives, ha quedat regulat amb el Decret llei DECRET LLEI 19/2020, de 19 de maig, publicat al DOGC de 21 de maig de 2020. L'article 3.7 estableix que el termini [...]

2020-05-25T09:38:39+02:00 25 maig, 2020|COVID-19, Notícies|