PROMOCIÓ

Diagnosi, visualització i difusió de l’economia social i solidaria al Baix Llobregat.

Registreu-vos a la nostra plataforma i expliqueu-nos el vostre projecte

TRANSFORMACIÓ I CONTINUÏTAT

Promoció de la fórmula cooperativa per a donar continuïtat a empreses, negocis i organitzacions properes al tancament.

Registreu-vos a la nostra plataforma i expliqueu-nos el vostre projecte

SUPORT A LA CREACIÓ I CONSOLIDACIÓ

Assessorament i acompanyament a cooperatives, associacions, fundacions i societats laborals en processos de nova creació, consolidació, creixement i internacionalització.

Informació sobre ajuts i subvencions a entitats de l’ESS, capitalització de l’atur, bonificacions especials i finançament alternatiu (micromecenatge, banca ètica, etc.).

Registreu-vos a la nostra plataforma i expliqueu-nos el vostre projecte

FORMACIÓ

Tallers i sessions formatives sobre Economia Social a estudiants i professorat de formació professional i educació secundària. Acompanyament a la creació de cooperatives d’alumnes.

Registreu-vos a la nostra plataforma i apunteu-vos a la nostra oferta formativa.

SEGELL «AQUÍ ASSESSOREM L’ECONOMIA SOCIAL»

La Xarxa d’Ateneus cooperatius ha posat en marxa el nou segell “Aquí assessorem l’Economia Social”. Amb aquest segell es busca reconèixer les gestories i assessories que a través de la Xarxa d’Ateneus Cooperatius han superat la formació específica en cooperativisme i Economia Social i Solidària (ESS) i puguin acreditar aquests coneixements tècnics. El segell està validat per les organitzacions del teixit cooperatiu i compta amb el reconeixement de diverses administracions públiques

La Xarxa d’Ateneus Cooperatius (XAC), formada pels 14 ateneus cooperatius de Catalunya, ha fet possible la coordinació i unificació de continguts i criteris per obtenir aquest segell. Així s’acredita que les gestories que l’obtenen han rebut formació experta sobre la fórmula jurídica cooperativa mitjançant un itinerari formatiu de cinc sessions sobre el règim laboral i societari, el règim econòmic i comptable, el règim fiscal, i el finançament i els recursos econòmics, així com els valors de les cooperatives i les entitats de l’economia social i solidària.

 Per aconseguir el segell «Aquí assessorem l’Economia Social» s’ha de seguir una formació de 15 h que inclou uns continguts mínims sobre cooperativisme i economia social (Règim laboral i societari, Règim econòmic i comptable, Fiscalitat i Finançament i recursos econòmics). I és que per acompanyar cooperatives i entitats de l’ESS una gestoria ha de conèixer quines són les seves especificitats jurídiques i econòmiques, aquest és l’objectiu de l’itinerari.

 La formació s’ofereix des dels diferents Ateneus Cooperatius de manera totalment gratuïta. Són cursos impartits per professionals qualificats del sector d’un nivell tècnic alt amb el qual s’aconsegueix l’expertesa requerida. El segell es renova cada any amb una acció formativa anual i amb algun criteri addicional segons el context de cada Ateneu Cooperatiu. Aquests cursos anuals de renovació poden estar enfocats a la formació de nous treballadors de la mateixa gestoria o l’aprofundiment en temes més concrets com la transformació, la liquidació d’entitats de l’ESS, les licitacions o procediments de resolució de conflictes entre d’altres.

 A més, la gestoria que vulgui rebre el segell haurà de formalitzar el seu compromís amb l’ESS mitjançant una carta de compromís amb el seu Ateneu on s’inclouen un seguit d’obligacions com la difusió de valors així com la derivació de casos, sempre que sigui possible

Per més informació contacteu amb ateneucooperatiu@elbaixllobregat.cat

#AquiAssessoremL’ESS