PROMOCIÓ


Diagnosi, visualització i difusió de l’ESS al Baix Llobregat

SUPORT A LA CREACIÓ I CONSOLIDACIÓ


Assessorament i acompanyament a cooperatives, associacions, fundacions, societats laborals en processos de nova creació, creixement, consolidació i internacionalització.

Informació sobre ajuts i subvencions a entitats de l’ESS, capitalització de l’atur, bonificacions especials i finançament alternatiu (micromecenatge, banca ètica, etc.).

TRANSFORMACIÓ I CONTINUÏTAT


Promoció de la fórmula cooperativa i les societats laborals a empreses de capital, associacions o societats civils, així com a empreses properes al tancament.

FORMACIÓ


Tallers i sessions formatives sobre Economia Social a estudiants i professorat de formació professional i educació secundària. Acompanyament a la creació de cooperatives d’alumnes.

ACOMPANYAMENT A GESTORIES I PRESCRIPTORS


Formació, eines i recursos a professionals d’assessories i gestories. Així com suport a altres agents de referència (Col·legis professionals, serveis de promoció econòmica dels ens locals, etc.). Organització i atorgament del Segell de reconeixement de coneixements per l’assessorament específic «Aquí assessorem l’Economia Social»