skip to Main Content
Bases reguladores de la convocatòria de subvencions per a la Xarxa d’Ateneus Cooperatius
Ajuts i subvencions | Notícies

Ja s’ha publicat l’ORDRE EMT/127/2024, de 31 de maig, per la qual s’aproven les bases generals i les específiques que han de regir la convocatòria de subvencions a la Xarxa d’Ateneus Cooperatius.

La finalitat d’aquesta Ordre és la consolidació dels ateneus cooperatius com a agents estratègics per contribuir a dinamitzar unes relacions econòmiques justes, sostenibles i arrelades al territori. Caldrà ajustar-se a la naturalesa i a la realitat particular de cada territori circumscrit als diferents ateneus cooperatius cercant la màxima correspondència entre la diversitat de necessitats, el context social i econòmic, i els instruments i serveis establerts en aquesta Ordre. Com a resultat, l’articulació, la coordinació i la promoció d’aquestes dinàmiques recaurà en els mateixos actors socials i econòmics que conformen l’ecosistema de l’economia social i solidària en cada territori.

Les activitats objecte d’aquestes subvencions s’han d’executar en un període de 3 anys a comptar des de l’1 de novembre de l’any en què es publiqui la convocatòria.

Consulteu tots els detalls en la publicació del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Back To Top