skip to Main Content
BASES PER A L’ESCRIPTURA D’UN LLIBRE SOBRE LES COOPERATIVES D’ENSENYAMENT I UN ALTRE SOBRE LES COOPERATIVES AGRÀRIES
Notícies

La Fundació Roca Galès convoca les persones interessades a escriure dos llibres: un sobre les cooperatives d’ensenyament catalanes durant el període comprès entre el final de la dècada de 1960 i els inicis d’aquest segle, i un altre sobre les cooperatives agràries catalanes durant el període comprès entre el 1976 i el 2000, aproximadament.

El contingut de cada llibre haurà de complir l’enfocament següent:

  • Col·lectiu, en comptes d’una història de “personalitats”.
  • Feminista, en què les dones apareguin, almenys, en paritat amb els homes, i en què la seva absència i subalternitat de rols s’expliqui com una conseqüència de la ideologia patriarcal, també dins del cooperativisme.
  • Social: posant l’accent en les cooperatives per sobre de les federacions i les administracions.
  • Actual, donant una rellevància especial a aquells fets i debats que poden ajudar el moviment cooperatiu actual.

El termini ampliat per presentar el currículum, la carta de trajectòria i motivació, així com l’esquema del llibre finalitza el 20 de desembre de 2023.

Més informació i bases.

Back To Top