skip to Main Content
Baròmetre Cooperatiu 2024
Estudis | Notícies

La Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya (FCTC) ha engegat la campanya del Baròmetre Cooperatiu d’enguany, l’eina per fer una radiografia a l’estat del cooperativisme de treball federades.

Se n’elaboren dues versions: una de totes les cooperatives federades de Catalunya, i una altra de Barcelona. L’estudi sempre es basa en les dades de l’any anterior.

Podeu formar part d’aquest estudi anual del cooperativisme impulsat per la Federació a través d’aquest enllaç: el codi d’accés és el NIF de la cooperativa amb la lletra en majúscules i sense separacions.

Back To Top