skip to Main Content
Baròmetre Cooperatiu 2021
Notícies

La Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya ens comparteix els resultats del Baròmetre cooperatiu de l’any 2021, l’estudi que presenta les dades més rellevants de la composició de les cooperatives, juntament amb una secció sobre l’impacte de la Covid-19.

Com ja és habitual, es publica una edició del Baròmetre global de Catalunya i una edició centrada en les dades de les cooperatives de treball federades amb seu a Barcelona.
Algunes dades clau a nivell català

  • El 47,9% de les persones que ocupen càrrecs de direcció/ gerència són dones.
  • Entre 2019 i 2020, l’import total de les aportacions de les persones sòcies a les cooperatives s’ha incrementat en l’1,1%, els fons propis de les cooperatives han crescut un 11,5%, la despesa en salaris i bestretes ha decrescut en un -1,5% i el saldo del FEPC ha decrescut en un -5%.
  • L’afectació per la COVID-19 és menor del que es podia esperar, i ha afectat més uns sectors determinats (atenció al públic, iniciativa social, atenció a les persones o sociocultural, per exemple).

Algunes dades clau a nivell Barcelona:

  • El 67,89% de les persones treballadores de les cooperatives a finals de l’any 2020 són dones.
  • El 7,55% de les cooperatives té més de 50 persones treballadores.
  • S’han registrat increments de xifres de negoci als sectors: informàtica (+47%), energies renovables (+0,2%), comunicació-disseny (+7,1%)
  • El 36% de les cooperatives ha necessitat finançament durant l’any 2020.

Podeu consultar totes les dades d’ambdós Baròmetres aquí.

Back To Top