skip to Main Content
Baròmetre 2021 de les finances ètiques
General | Notícies

FETS-Finançament Ètic i Solidari ha publicat el seu últim informe anual “Baròmetre 2023 de les finances ètiques”, una radiografia anual de l’evolució de les finances ètiques i solidàries a Espanya de de 2008.

El Baròmetre neix amb la voluntat de mostrar la realitat de les finances ètiques amb un format senzill, integrador i rigorós. Vol ser una eina per fer accessible informació actualitzada del sector a totes aquelles persones i entitats que hi estiguin interessades. Visibilitzar les dades agregades de tots els àmbits que integren les finances ètiques és necessari per tenir una visió global i veure’n l’evolució dels últims anys.

Podeu consultar-lo fent clic aquí.

Back To Top