skip to Main Content
Anuari 2023 d’Emprenedoria, Economia i Innovació Social 
Notícies

S’ha publicat l’últim Anuari d’Emprenedoria, Economia i Innovació Social, una col·lecció d’accés obert promoguda i coordinada pel Centre d’Estudis i de Recerca en Emprenedoria i Innovació Social (CREIS) de la Universitat Autònoma de Barcelona, un centre de recerca interdisciplinària per a l’estudi del fenomen de l’emprenedoria i la innovació social, dels factors que el determinen i de l’impacte que els projectes socials susciten sobre l’economia en general i sobre les persones en particular. La col·lecció es planteja l’objectiu de tractar els diferents temes d’interès social des d’un doble vessant. Primer, des d’un punt de vista proper, vinculat al territori, i amb voluntat d’influir en la definició de les polítiques públiques. I segon, proporcionant la mirada àmplia i rigorosa amb què els experts, acadèmics i no acadèmics, poden analitzar aquests problemes, ajudar a comprendre’n l’origen, i indicar com cal gestionar-los i resoldre’ls de la millor manera possible.

Entre altres, l’Anuari d’enguany, al capítol 5, “Evolució de la creació de cooperatives a les sèries llargues de l’economia catalana”, “… fa una aproximació quantitativa a l’evolució de la creació de cooperatives a Catalunya … al llarg del temps en els diferents contextos de l’economia regional i també en relació amb algunes de les grans forces econòmiques i socials que s’hi poden comparar”.

Accedeix i descàrrega l’Anuari aquí. 

Back To Top