skip to Main Content
ANÀLISI DE L’IMPACTE SOCIOECONÒMIC DELS VALORS I PRINCIPIS DE L’ECONOMIA SOCIAL A ESPANYA 2023 (CEPES)
General | Informe

Aquest informe té com a objectiu visibilitzar i quantificar la contribució diferencial que l’Economia Social realitza al conjunt de la societat.

Aquesta contribució és conseqüència dels principis que comparteixen les empreses d’Economia Social, vinculats a una primacia de les persones i de la fi social sobre el capital. Aquests principis es tradueixen en un comportament diferent del de les empreses mercantils.

RESUM EXECUTIU

Aquelles que tenen com a únic objectiu la maximització dels beneficis econòmics) en

relació amb la composició de les seves plantilles, les condicions de treball, la seva especialització productiva i la seva ubicació geogràfica. Aquest comportament diferencial constitueix, al seu torn, una important aportació a la cohesió social i territorial, que excedeix l’aportació valorada de manera tradicional a través de variables macroeconòmiques i que s’endinsa en el concepte d’utilitat social.

I respondre a tres preguntes claus en el mesurament d’aquesta contribució diferencial.

Les empreses i entitats de l’Economia Social tenen un comportament diferent del de les empreses mercantils?; si és així, en quins beneficis per al conjunt de la societat es tradueix aquest comportament diferencial? i, finalment, quin és l’impacte en termes

monetaris d’aquests beneficis?.

Consulta l’informe complet.

Back To Top