skip to Main Content
Ajuts i subvencions en l’àmbit del feminisme
Ajuts i subvencions

Ajuts a l’emprenedoria digital femenina

Els ajuts a l’emprenedoria digital femenina tenen l’objectiu d’ajudar a consolidar les empreses emergents de base tecnològica fundades i liderades per dones i que estan en la fase inicial de la seva activitat empresarial.

Es poden demanar fins al 5 d’octubre de 2022.

Consulta les bases.

Subvencions d’activitats a entitats de l’àmbit de les polítiques del Departament d’Igualtat i Feminismes

Per a activitats d’entitats i els programes següents:

A. Programa per al foment de la democratització de les cures, de noves formes d’organització del temps i de l’equitat en els treballs.
B. Programa de prevenció i suport per a l’erradicació de les violències masclistes.
C. Programa de prevenció de l’LGBTI-fòbia i d’atenció i acompanyament a les persones LGBTI+.
D. Programa per a la promoció dels drets humans.
E. Programa per a la igualtat de tracte i la no-discriminació.
F. Programa per a la igualtat de drets, reconeixement, oportunitats i participació en l’àmbit de les migracions, el refugi i l’antiracisme.

Més informació i bases.

Back To Top