skip to Main Content
AJUT PER A LA REALITZACIÓ DE TREBALLS DE RECERCA EN L’ÀMBIT DEL COOPERATIVISME 2021
Ajuts i subvencions

La Fundació Roca Galès i l’Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció (ACCID) concedeixen un ajut a la recerca per promoure la realització de treballs de recerca sobre bones pràctiques en la informació financera i la gestió de les empreses cooperatives a Catalunya.

Poden optar a l’ajut aquells investigadors, professors o professionals que presentin projectes de recerca sobre els aspectes relacionats amb la informació financera, la gestió de les empreses cooperatives i altres temes d’interès pel moviment cooperatiu.

Per a més informació, consulta la pàgina de l’ajut.

Back To Top