skip to Main Content
AJUT EXTRAORDINARI
Ajuts i subvencions | Notícies

La Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya ens fa arribar la següent notícia,

En el DOGC núm. 8634 de 25 de març es publica l’Ordre EMT/51/2022, de 24 de març, per la qual s’obre la inscripció prèvia per sol·licitar l’ajut extraordinari adreçat a treballadors/es afectats/des per un expedient de regulació temporal d’ocupació a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19, i també a persones amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària.

Requisits
Els requisits per poder fer el procediment d’inscripció prèvia (vegeu la resta de requisits a l’article 5 de l’Ordre) són:
a) Tenir el domicili de residència a un municipi de Catalunya de l’1 al 31 de gener de 2022, període en el qual la persona sol·licitant percebia l’ERTO o l’ajuda extraordinària.
b) Trobar-se incloses en un expedient de regulació temporal d’ocupació actiu (ERTO), amb suspensió total o parcial del contracte, per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció o derivades de força major relacionades amb la COVID-19, almenys un dia en el període inclòs entre l’1 i el 31 de gener de 2022.

Qui se’n pot beneficiar?
Poden formalitzar la inscripció prèvia:
a) Els/les treballadors/ores per compte altri, incloent-hi aquells/es tinguin un contracte fix discontinu.
b) Els/les socis/sòcies treballadors/es de cooperatives i societats laborals, i els socis/sòcies de treball de cooperatives.

Import de l’ajut
L’import es determinarà quan es publiquin les bases reguladores i la convocatòria corresponent.

Termini per tramitar la inscripció prèvia
El formulari d’inscripció prèvia es pot presentar des de les 9 h del dia 5 d’abril de 2022 i fins a les 14 h del dia 14 d’abril de 2022.

La presentació del formulari d’inscripció prèvia és condició necessària per poder percebre l’ajut extraordinari, sempre que es compleixin els requisits establerts. La prelació per ordre d’entrada en la inscripció prèvia no atorga preferència en l’atorgament de l’ajut.

La informació sobre l’ajut i procés d’inscripció prèvia (la presentació del formulari d’inscripció prèvia, amb les dades requerides, produeix els efectes de sol·licitud de l’ajut), els trobareu ben aviat aquí: TRÀMITS GENCAT.

Esperem que sigui del vostre interès.

Back To Top