Instrucció 13/2020 procediments administratius tramitació ERTOS per força major

Instrucció 13/2020 procediments administratius tramitació ERTOS per força major

Instrucció 13/2020 procediments administratius tramitació ERTOS per força major

El Secretari General del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, ha emés una instrucció signada amb data 14/06/2020. Aquesta tracta sobre les concrecions dels procediments administratius per la tramitació d’expedients de regulació temporal d’ocupació per força major per tal de fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19:

INSTRUCCIÓ

Aquesta instrucció introdueix diverses precisions, respecte a la instrucció 11/2020 de 14 de maig, en relació a les renúncies totals als expedients de regulació temporal d’ocupació per força major constatats per l’autoritat laboral de Catalunya, derivat dels efectes que s’interpreta per part d’altres administracions que té la renúncia total a l’expedient. Des de la Federació Catalana de Cooperatives de Treball ens recorden, que és una figura jurídica no prevista fins ara a l’ordenament social.

2020-06-18T10:26:44+02:00 18 juny, 2020|COVID-19, Notícies|