FES-TE ENTITAT COL·LABORADORA DE L’ATENEU!

FES-TE ENTITAT COL·LABORADORA DE L’ATENEU!

VOLS SER ENTITAT COL·LABORADORA DE L’ATENEU COOPERATIU DEL BAIX LLOBREGAT?

L’Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat el formem 25 entitats portant a terme accions i activitats del projecte Ateneu amb l’objectiu de visibilitzar i impulsar l’economia social, solidària i cooperativa al nostre territori.

A més a més  d’aquestes entitats vinculades directament al projecte, l’Ateneu Cooperatiu amb l’objectiu de ser un element de referència al sector i un nexe entre les diferents entitats de la comarca, desenvolupa accions i eines per poder crear una xarxa que serveixi de suport i recurs per a les entitats de l’Economia social i que ajudi a impulsar i consolidar aquest engranatge fomentant els seus valors i la intercooperació.

La xarxa social de l’Ateneu està formada per 65 entitats col·laboradores, entitats que donen suport a l’Ateneu i que nodreixen la seva raó de ser col·laborant amb la difusió, notícies d’actualitat i promoció de les seves accions.

Amb l’objectiu de visibilitzar els diferents projectes, activitats i entitats de la xarxa, l’Ateneu vol donar suport en la seva formació, consolidació i activitats que porten a terme.

A més d’això, aquest any des de l’Ateneu volem fer una forta aposta per impulsar la xarxa generant i optimitzant recursos amb accions com les sessions de networking i altres activitats que impliquin directament a les entitats col·laboradores perquè trobin un element enriquidor a part de l’anteriorment esmentat en temes de comunicació, difusió i coneixement del territori.

DESCARREGAT  LA CARTA D’ENTITAT COL·LABORADORA o contacta amb ateneucooperatiu@elbaixllobregat.cat

Per aquest motiu et convidem a formar part de la nostra xarxa fent-te col·laboradora del nostre projecte!

Per fer-ho caldrà que completeu la carta de suport de l’Ateneu Cooperatiu i ens la feu arribar per registre al Consell Comarcal, per enviament electrònic amb signatura digital o a través de la pàgina del Consell Comarcal del Baix Llobregat omplint una instància online.

Aquesta carta no implica res més que ser membre de la nostra xarxa i reafirmar el suport al nostre projecte.

La forma d’enviament ha de ser telemàtica amb signatura electrònica o en el cas d’entitats que no tinguin signatura hauran d’enviar-ho per correu ordinari o entrar-ho per registre directament al Consell Comarcal del Baix Llobregat. 
IMPORTANT:
Les cartes han de ser entrades per registre. Per correu electrònic no les podem registrar. 
Per fer l’entrada de la carta de sol·licitud per registre podeu:
– A través del següent enllaç de tràmits del Consell Comarcal
– A través de EACAT
– lliurar directament al Consell Comarcal del Baix Llobregat: DirecciónN-340, km 1249, 08980 Sant Feliu de Llobregat, Barcelona
– per correu administratiu a l’adreça: DirecciónN-340, km 1249, 08980 Sant Feliu de Llobregat, Barcelona
 més info: http://ateneucoopbll.cat/el-nostre-ateneu/collaboradors/fes-te-collaboradora 

2019-01-29T13:09:06+01:00 29 gener, 2019|General|