START UP TRAINING SOCIAL 2018 

START UP TRAINING SOCIAL 2018 

Innobaix organitza el primer programa START UP TRAINING SOCIAL (SUTS 2018), un projecte de formació empresarial de primer nivell orientat a persones emprenedores que comencen nous projectes, o a empresaris, empresàries, directius i directives, dins de l’àmbit de l’economia social, que afronten moments de canvi o creixement en projectes en consolidació.

Els participants rebran eines que els ajudaran a portar a l’èxit les seves idees, amb continguts teòrics i pràctics que poden aplicar als seus negocis de manera immediata. El programa està organitzat en sis mòduls de tres hores cada un, que sumen un total de 18 hores de formació. Aquests mòduls són:

1. Idea i Oportunitat. Serà una sessió dedicada a la fase inicial del projecte de l’empresa social on s’abordarà la gestió d’idees mitjançant el sistema SCAMPER i altres similars. L’objectiu és capacitar els participants d’idees noves i avaluar la seva viabilitat.

2. Màrqueting Analític. Sessió dedicada a la fase de testeig de la idea amb el mercat. Es tractarà l’anàlisi interna i externa, aportant eines bàsiques per orientar l’empresa social al client/mercat. L’objectiu d’aquesta sessió és orientar els negocis al mercat de forma contínua i aprendre l’ús d’eines enfocades al testeig de les idees i hipòtesis de treball.

3. Màrqueting Estratègic. Serà una sessió dedicada a la fase de concreció del model de negoci de l’empresa social i dels elements estratègics que la conformen. Es tractaran eines d’anàlisi de negocis existents, així com de generació de nous models de negoci. L’objectiu és comprendre la importància del model de negoci de l’organització i aprendre a utilitzar eines per a la generació de nous models i per a l’anàlisi de models existents.

4. Lideratge col·laboratiu. La sessió estarà dedicada a comprendre la importància del model de negoci a l’organització i a aprendre a utilitzar eines per a la generació de nous models i per a l’anàlisi de models existents. L’objectiu és comprendre la importància dels models de negoci de l’organització i aprendre a utilitzar eines per a la generació de nous models i per a l’anàlisi de models existents.

5. Presentació a Inversors. Sessió dedicada a la fase de comunicació del negoci a futurs inversors, fòrums d’inversió, possibles partners, accionistes i socis estratègics. L’objectiu és conèixer els elements bàsics en la presentació de projectes en diferents fòrums i desenvolupar habilitats bàsiques en la generació de resums executius i presentacions sintetitzades.

6. Vies d’innovació i Creixement Cooperatiu. Té com a finalitat avaluar els elements propis d’aquestes decisions estratègiques, així com les afectacions d’aquestes decisions sobre el model de negoci.

El programa a més compta amb un mínim de 2 tutories individualitzades, amb opció de fer-ne més, i una jornada de presentació i validació del projecte. L’equip docent estarà format per Ferran Núñez, Verònica Platas Ruiz i Manuel Marín.

Es farà una selecció màxima de 15 participants i s’iniciarà el 2 de maig de 2018 fins al 6 de juny de 2018. Aquelles persones que estiguin interessades, i de cara a la seva selecció, poden enviar un correu electrònic a jlmartinez@elbaixllobregat.cat, amb les seves dades de contacte (nom i cognoms, correu electrònic, telèfon o mòbil) i una petita explicació del seu projecte o presentació de la seva empresa o entitat.

El projecte està totalment subvencionat, organitzat i gestionat per Innobaix (Ateneu Cooperatiu), i es realitza en col·laboració amb l’Escola de negocis EADA, que posa a disposició de les persones participants docents amb una visió real del mercat. Adjuntem document informatiu en Power Point.

2018-03-29T10:04:37+02:00 29 març, 2018|Notícies|