L’economia social i solidària i el moviment feminista

L’economia social i solidària i el moviment feminista

El moviment feminista té unes premisses que l’economia social i solidària (ESS) també les contempla dins de les característiques que la defineixen.

Tant el moviment de l’Economia Social i Solidària com el feminista contribueixen a transformar les relacions de poder i desigualtat entre dones i homes.

L’economia social solidària i cooperativa aporta un ric i divers ventall d’iniciatives socioeconòmiques que funcionen amb una lògica diferent de la lògica competitiva dels mercats, basada en la reciprocitat, la solidaritat i la cooperació i que posen a les persones per sobre del mercat i de l’obtenció de beneficis. És precisament aquí on es troba una de les majors potencialitats de l’ESS per contribuir al projecte feminista de construcció d’una societat no sexista ni patriarcal.

L’equitat de gènere és un dels valors de l’ESS,  ja que es té en compte les desigualtats i prenen mesures per fer-hi front promovent la participació, l’apoderament i el protagonisme de les dones. De la mateixa manera, la democràcia interna és una altra de les seves característiques i que es basa a promoure una participació activa i igualitària de totes les persones membres de la iniciativa a la presa de decisions d’aquesta.

L’ESS té doncs un gran potencial per a afavorir l’accés de les dones a treballs remunerats dignes, formes d’organització menys jeràrquiques i major flexibilitat laboral. Les apostes actuals de l’economia social solidària i cooperativa han de poder evitar el desequilibri en la categorització del treball (forquilles salarials) i han de facilitar el desenvolupament personal, un altre dels principis cooperatius molt vinculat a la lluita feminista. Intenta donar una resposta des de l’àmbit laboral, de participació a les necessitats generals de les persones així com donar també mecanismes que permetin conciliar la vida personal amb la feina.

És per aquest motiu, que ahir dia 8 de març, dia internacional de la dona, es va convocar una vaga feminista per reivindicar-se en contra de les desigualtats de gènere, el treball assalariat, la violència masclista i evidenciar el triple esforç que té implícit el rol de la dona (casa, treball i comunitat) .

2018-03-09T11:43:55+00:00 09 Març, 2018|Notícies|