Curs anual de facilitació i elderatge

Curs anual de facilitació i elderatge

La Cooperativa El Roser ha organitzat una formació en facilitació i elderatge adreçada a qualsevol persona que vulgui millorar les seves relacions personals i crear o formar part de grups efectius.

Aquest curs consta de vuit mòduls, que es poden fer tots o per separat, en els quals es tractaran temes com els processos grupals i sistemes vius, comunicació i relacions, emocions i gestió de conflictes, reunions efectives i presa de decisions, poder i elderatge.

El primer mòdul és el 17 i 18 de febrer i es tractarà el trema de l’introducció als processos grupals.

El curs és una formació dissenyada per a aquelles persones que vulguin aprendre a:

– Conèixer-se millor i relacionar-se millor amb les persones del seu entorn.

– Desenvolupar confiança i seguretat en si mateixes i crear confiança al seu voltant.

– Comunicar-se amb els altres amb autenticitat i empatia.

– Resoldre positivament tensions i conflictes.

– Facilitar reunions efectives i inspiradores.

– Liderar projectes que generin adhesió i entusiasme.

– Convertir-se en professionals en facilitació de processos de grup.

– Portar la veu del élder en les seves relacions i grups.

Els destinataris són variats  com cooperativistes, educadors, coordinadors d’equips, persones amb treballadors al seu càrrec, persones que pertanyen a entitats, associacions i col·lectius, etc.

Els horaris són dissabtes de 9:30 a 20:00h i diumenges de 9:30 a 14:00h. El preu per mòdul és de 150€. La inscripció al curs complet implica el pagament per avançat de 240€ i serveix com a reserva de plaça. Després es paga 120€ per cada mòdul.

Si vols inscriure’t ho pots fer aquí. 

 

2018-01-29T17:29:27+00:00 29 Gener, 2018|Notícies|